Implementation of the Pharmaceutical Track & Trace Pilot Project

Any questions should be directed to:

Urusetia,
Jawatankuasa Agenda Keselamatan dan Integriti Pengubatan Kebangsaan
Melalui Pengesanan dan Penjejakan Produk Farmaseutikal (Track & Trace)

a/t:

  • En. Mohd Azuwan bin Mohd Zubir
    Phone: 03-7841 3629
  • En. Zainuddin bin Ma'amor
    Phone: 03-7841 3647

Email: pharmacy@moh.gov.my

Document categories: 
Circular
Download files: