Application of Modelling in Formulary Listing

Date: 
Tuesday, 17 September 2013 to Friday, 20 September 2013

Melatih dan memberi pendedahan kepada peserta berkenaan kepentingan dan kegunaan teknik modeling di dalam kajian farmakoekonomik seterusnya pengaplikasiannya ke dalam proses penilaian ubat-ubatan untuk penyenaraian ubat  baru dalam formulary KKM

Check out upcoming events

No any event at this moment.