How to apply for Pharmacy Intranet account?

How to apply for Pharmacy Intranet account?

Applicant is required to fill in the Borang Pendaftaran Pengguna Intranet form and submit to Seksyen Pengurusan Maklumat Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi.