Statistik dan Pencapaian

Senarai Pencapaian Objektif Kualiti bagi Program Perkhidmatan Farmasi untuk tahun 2022
List of Quality Objective Achievements for the Pharmacy Services Program for the year 2023
Report of Pharmaceutical Services Programme Client's Charter Performance for 2022.
Data of Pharmaceutical Services Programme client's charter performance.
Iklan ubat, perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang ditawarkan oleh hospital swasta, klinik swasta, klinik radiologi swasta dan makmal perubatan swasta perlu mendapatkan kelulusan daripada Lembaga Iklan Ubat sebelum boleh diiklankan. Berikut merupakan statistik iklan yang diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
Statistik berkaitan Pharmacy Programme Statistics 2016 yang diterbitkan pada 25/03/2020 - 12:03
Statistik berkaitan Pharmacy Programme Statistics 2015 yang diterbitkan pada 17/01/2017 - 09:02
Statistik berkaitan Clients' Charter Achievement 2015 yang diterbitkan pada 21/06/2016 - 15:11
Statistik berkaitan Number of Parliament Enquries yang diterbitkan pada 19/11/2013 - 10:35
Statistik berkaitan Number of New Investigation Paper in 2011 yang diterbitkan pada 19/11/2013 - 10:21
Statistik berkaitan Oversea's Training Activities yang diterbitkan pada 19/11/2013 - 10:37
Statistik berkaitan Number of talks, exhibitions and dialogue (2009 – 2011) yang diterbitkan pada 19/11/2013 - 10:10
Statistik berkaitan Local Training Activities (Institutions and States) yang diterbitkan pada 19/11/2013 - 10:39
Statistik berkaitan Local Training Activities (Headquarters) yang diterbitkan pada 19/11/2013 - 10:45
Statistik berkaitan Permit and License Issued by State in 2011 yang diterbitkan pada 19/11/2013 - 10:04
Statistik berkaitan The Number of Pharmacist's Posts Occupied in MOH yang diterbitkan pada 22/10/2015 - 09:13
Statistik berkaitan Total Premises Inspected by State in 2011 yang diterbitkan pada 19/11/2013 - 10:05
Statistik berkaitan Screening at Entry Points (2009-2011) yang diterbitkan pada 19/11/2013 - 10:06

Pages