Permohonan Baharu & Pengekalan Pengiktirafan Credentialing Program Perkhidmatan Farmasi

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Rabu, 8 March 2023

Tarikh Aktiviti: 1 September 2023 hingga 31 September 2023

Lokasi/ Tempat: Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi

Sila klik di sini untuk ke paparan Aktiviti Credentialing Program Perkhidmatan Farmasi  
 

Sekretariat Credentialing Program Perkhidmatan Farmasi KKM,

Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi

Urus setia: Sekretariat Credentialing Program Perkhidmatan Farmasi KKM