Pelabelan Harga Ubat di Fasiliti Kesihatan KKM

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Selasa, 21 Mei 2024

Tahukah anda?

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah memperkenalkan inisiatif pelabelan harga ubat pada setiap ubat yang dibekalkan kepada pesakit di seluruh fasiliti kesihatan KKM sejak tahun 2011.

Hargailah ubat anda

Elakkan pembaziran ubat