PENGUMUMAN: GARIS PANDUAN KELULUSAN PENGIKLANAN PRODUK BERDAFTAR

Kategori berita: 
Tarikh terbit: 
Jumaat, 30 September 2022

Garis Panduan ini adalah digunakan sebagai rujukan/panduan tentang perkara-perkara yang harus dipatuhi dalam merangka iklan produk ubat berdaftar untuk kelulusan Lembaga Iklan Ubat. Garis Panduan ini akan mengganti Garis Panduan Pengiklanan Ubat dan Produk Perubatan kepada Orang Ramai. Tarikh penguatkuasaan garis panduan ini adalah pada 1 Oktober 2022.  

Sekiranya tuan/puan mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Sekretariat Lembaga Iklan Ubat di talian 03-78413200 atau melalui emel liu@moh.gov.my.