Pencapaian Objektif Kualiti 2022

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari - Disember 2022

 

Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% Pegawai Farmasi dan Penolong Pegawai Farmasi mencapai keperluan mata CPD minima tahunan yang ditetapkan (Program Perkhidmatan Farmasi IPKKM) dalam tempoh 1 tahun

207

100

0

0

2.

100% Sebut harga diproses dalam tempoh 45 hari bermula dari tarikh tutup iklan sehingga penyediaan SST

20

100

0

0

3.

Purata masa hidup (uptime) sistem dalam talian oleh Program Perkhidmatan Farmasi (98%)

-

99.6

-

0.4

 

Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

85% Penilaian Teknikal ubat-ubatan di dalam FUKKM yang ditender, akan diproses dalam tempoh 18 hari bekerja selepas menerima dokumen dan sampel tender.

108

91.5

10

8.5

2.

100% Penilaian Kewangan ubat-ubatan di dalam FUKKM yang ditender, akan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja selepas diluluskan oleh Jawatankuasa Penilaian Teknikal Ubat-ubatan.

113

100

0

0

3.

≥ 80% fasiliti farmasi yang mendapat tahap pematuhan baik melalui Audit Dalam Amalan Farmasi (ADAF)

432

91.7

39

8.3

Description: 
Senarai Pencapaian Objektif Kualiti bagi Program Perkhidmatan Farmasi untuk tahun 2022