Pencapaian Objektif Kualiti 2023

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari - Disember 2023

 

(A) Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi

 

Bil.

Indikator

Sasaran

Pencapaian

1.

Peratus Pegawai Farmasi dan Penolong Pegawai Farmasi mencapai keperluan mata CPD minima tahunan yang ditetapkan (Program Perkhidmatan Farmasi IPKKM) dalam tempoh 1 tahun

100%

100.00% (207/207)

2.

Sebut harga diproses dalam tempoh 45 hari bermula dari tarikh tutup iklan sehingga penyediaan SST

100%

100.00% (10/10)

3.

Purata peratus ketersediaan sistem atas talian Program Perkhidmatan Farmasi

99%

99.90%

 

(B) Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

 

Bil.

Indikator

Sasaran

Pencapaian

1.

Penilaian Teknikal ubat-ubatan di dalam FUKKM yang ditender, akan diproses dalam tempoh 18 hari bekerja selepas menerima dokumen dan sampel tender

85%

100.00% (55/55)

2.

Penilaian Kewangan ubat-ubatan di dalam FUKKM yang ditender, akan diproses dalam tempoh 10 hari bekerja selepas diluluskan oleh Jawatankuasa Penilaian Teknikal Ubat-ubatan

100%

98.46% (64/65)

3.

Peratus fasiliti farmasi yang mendapat tahap pematuhan baik melalui Audit Dalam Amalan Farmasi (ADAF)

80%

88.38% (426/482)

Description: 
Senarai Pencapaian Objektif Kualiti bagi Program Perkhidmatan Farmasi untuk tahun 2023