Pencapaian Piagam Pelanggan 2010

Kategori statistik: 

A) Pengeluaran Sijil Pendaftaran/Pengekalan Tahunan Ahli Farmasi & Pertubuhan Perbadanan

Janji Kami

Jumlah Perkhidmatan

Peratus Pencapaian

Menepati Sasaran

Tidak Menepati Sasaran

Jumlah Keseluruhan

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari  bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap.

851

67

918

92.7%

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap.

57

0

57

100%

Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap.

8968

0

8968

100%

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap.

1002

206

1208

82.9%

 

B) Pengeluaran Kelulusan Bahan-bahan Terkawal

Janji Kami

Jumlah Perkhidmatan

Peratus Pencapaian

Menepati Sasaran

Tidak Menepati Sasaran

Jumlah Keseluruhan

Pengeluaran Kebenaran Import & Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap.

201

0

201

100%

Pengeluaran Lesen Import & Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap.

236

0

236

100%

Kelulusan e-permit (Eksport) akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan permohonan lengkap. .

772

3

775

99.6%

Kelulusan e-permit (Import) akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan permohonan lengkap.

384

0

384

100%

 

C) Pengeluaran Kelulusan Iklan

Janji Kami

Jumlah Perkhidmatan

Peratus Pencapaian

Menepati Sasaran

Tidak Menepati Sasaran

Jumlah Keseluruhan

Kelulusan Oleh Lembaga Iklan Ubat dalam tempoh 7 hari dari tarikh  permohonan lengkap diterima

2078

55

2133

97.2%

 

D) Pengeluaran Kebenaran Import Ubat Tidak Berdaftar

Janji Kami

Jumlah Perkhidmatan

Peratus Pencapaian

Menepati Sasaran

Tidak Menepati Sasaran

Jumlah Keseluruhan

Permohonan kebenaran import keluaran tidak berdaftar akan diproses dalam tempoh 21 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

2643

16

2659

99.4%