Pencapaian Piagam Pelanggan 2011

Kategori statistik: 

A) Pengeluaran Sijil Pendaftaran/Pengekalan Tahunan Ahli Farmasi & Pertubuhan Perbadanan

Janji Kami

Jumlah Perkhidmatan

Peratus Pencapaian

Menepati Sasaran

Tidak Menepati Sasaran

Jumlah Keseluruhan

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap.

934

0

934

100%

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap.

44

0

44

100%

Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap yang diterima

6270

0

6270

100%

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap yang diterima

922

0

922

100%

 

B) Pengeluaran Kelulusan Bahan-Bahan Terkawal

Janji Kami

Jumlah Perkhidmatan

Peratus Pencapaian

Menepati Sasaran

Tidak Menepati Sasaran

Jumlah Keseluruhan

Pengeluaran Kebenaran Import & Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap

226

0

226

100%

Pengeluaran Lesen Import & Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap

307

0

307

100%

Pengeluaran Lesen Borong Dadah Berbahaya dalam tempoh 2 minggu  dari tarikh penerimaan permohonan lengkap

6

3

9

66.7%

Kelulusan e-permit (Eksport) akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap

693

1

694

99.9%

Kelulusan e-permit (Import) akan dikeluarkan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap.

432

1

433

99.9%

 

C) Pengeluaran Kelulusan  Iklan

Janji Kami

Jumlah Perkhidmatan

Peratus Pencapaian

Menepati Sasaran

Tidak Menepati Sasaran

Jumlah Keseluruhan

Pengeluaran kelulusan bagi Iklan Ubat, Alat Penyembuh dan Perkhidmatan melalui Prosedur Fast-Track dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan lengkap.

1166

115

1281

91.02%

Pengeluaran Kelulusan bagi IklanUbat, Alat Penyembuh dan Perkhidmatan melalui ProsedurBukan Fast-Track dalam tempoh 14 hari bekerjaselepas tarikh Mesyuarat Lembaga Iklan Ubat.

350

0

350

100%

 

D) Pengeluaran Kebenaran Import Ubat Tidak Berdaftar

Janji Kami

Jumlah Perkhidmatan

Peratus Pencapaian

Menepati Sasaran

Tidak Menepati Sasaran

Jumlah Keseluruhan

Permohonan kebenaran import keluaran tidak berdaftar akan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

1741

1167

2908

59.9%