Pencapaian Piagam Pelanggan 2015

Kategori statistik: 

Tempoh Pencapaian: Januari - Disember 2015

 

Pengeluaran Sijil Pendaftaran/ Sijil Tahunan untuk Ahli Farmasi dan Pertubuhan Perbadanan

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi

dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

425

47.2

476

52.8*

901

2.

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan

dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

174

100

0

0

174

3.

Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi

dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

940

8.6

10007

91.4*

10947

4.

Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional

dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

281

18.9

1205

81.1*

1486

5.

Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan

dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

742

100

0

0

742

* Pencapaian ini adalah disebabkan oleh masalah teknikal sistem pengeluaran sijil pada tahun 2015. Bahagian Perkhidmatan Farmasi sedang menangani masalah ini.

 

Pengeluaran Kebenaran/Lesen Untuk Ubat Terkawal

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

Pengeluaran Kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya

dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

229

100

0

0

229

2.

Pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik

dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

278

100

0

0

278

3.

Kelulusan e-Permit (Eksport)

dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

847

99.7

3

0.3

850

4.

Kelulusan e-Permit (Import)

dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

432

100

0

0

432

 

Kelulusan Oleh Lembaga Iklan Ubat

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

Kelulusan Oleh Lembaga Iklan Ubat - 90% permohonan diluluskan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima / selepas mesyuarat Lembaga Iklan Ubat

2466

90

273

10

2739

 

Pengeluaran Kebenaran Import Produk Tidak Berdaftar

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

Pengeluaran keputusan kebenaran dan permit import untuk memperolehi Ubat Tidak Berdaftar tetapi terdapat di dalam FUKKM dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

713

88.1

96

11.9

809

2.

Pengeluaran keputusan kebenaran dan permit import untuk memperolehi Ubat Tidak Berdaftar dan tiada dalam FUKKM dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

1278

100

0

0

1278

3.

Permohonan kebenaran import keluaran tidak berdaftar dari hospital/institusi swasta atau BUKAN KKM dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

1665

100

0

0

1665