Pencapaian Piagam Pelanggan 2016

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari - Disember 2016

 

A) Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% keputusan penyenaraian ubat ke dalam FUKKM dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 100 hari bekerja dari tarikh tutup penghantaran permohonan yang ditetapkan

 

*Mesyuarat dijalankan 3 kali setahun

 

62

100

0

0

62

 

B) Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

227

95.78

10

4.22

237

2.

100% pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

241

95.26

12

4.74

253

3.

100% kelulusan e-Permit (Eksport) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

915

99.67

3

0.33

918

4.

100% Kelulusan e-Permit (Import) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

422

100

0

0

422

5.

Kelulusan Oleh Lembaga Iklan Ubat - 90% permohonan diluluskan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima / selepas mesyuarat Lembaga Iklan Ubat

2322

84.19

436

15.81

2758

 

 

 

 

C) Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1065

94

68

6

1133

2.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

133

100

0

0

133

3.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

4815

62.44

2896

37.56

7711

4.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1247

80.92

294

19.08

1541

5.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

719

100

0

0

719