Pencapaian Piagam Pelanggan 2017

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari - Disember 2017

 

A) Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard 

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% keputusan penyenaraian ubat ke dalam FUKKM dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 100 hari bekerja dari tarikh tutup penghantaran permohonan yang ditetapkan

 

*Mesyuarat dijalankan 3 kali setahun

 

14

100

0

0

14

 

B) Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard 

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

228

100

0

0

228

2.

100% pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

298

100

0

0

298

3.

100% kelulusan e-Permit (Eksport) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

940

99.79

2

0.21

942

4.

100% Kelulusan e-Permit (Import) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

543

99.63

2

0.37

545

5.

Kelulusan Oleh Lembaga Iklan Ubat - 90% permohonan diluluskan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima / selepas mesyuarat Lembaga Iklan Ubat

3,141

95.73

140

4.27

3,281

 

 

 

 

C) Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard 

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard 

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

% menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

% tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1,106

96.26

43

3.74

1,149

2.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

174

100

0

0

174

3.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

12,733

71.69

5,027

28.31

17,760

4.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1,285

94.00

82

6.00

1,367

5.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

949

100

0

0

949