Pencapaian Piagam Pelanggan 2021

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari - Disember 2021

 

A. Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

 % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Keputusan penyenaraian ubat ke dalam FUKKM dimaklumkan kepada pemohon dalam masa 15 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Panel Formulari Ubat KKM dijalankan.

 

* mesyuarat dijalankan 3 kali setahun.

29

100

0

0

29

 

B. Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran kebenaran Import/Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

255

100

0

0

255

2.

100% Pengeluaran Lesen Import/Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

334

100

0

0

334

3.

100% Kelulusan e-Permit (Eksport) dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

1,022

100

0

0

1,022

4.

100% Kelulusan e-Permit (Import) dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

724

100

0

0

724

5.

90 % Keputusan Lembaga Iklan Ubat bagi permohonan sijil iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan (selain iklan laman web) diproses dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 

3,257

98.3

55

1.7

3,312

6.90%  Keputusan Lembaga Iklan Ubat bagi permohonan sijil iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan dalam laman web diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima. 20895.0115.0219
7. 

100% Aduan berkaitan kesalahan di bawah undang-undang farmasi yang diterima diberi maklumbalas tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja. 

1,105

100

0

0

1,105

8.

85% Sampel aduan selesai dianalisa oleh makmal forensik BPF Dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan sampel.

138

98.6

2

1.4

140

9.70% Laporan analisa peranti digital disiapkan dalam tempoh 120 hari dari tarikh penerimaan peranti.14998.032.0152

 

C. Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1,091

100

0

0

1,091

2.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

195

100

0

0

195

3.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

19,585

100

0

0

19,585

4.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1,069

100

0

0

1,069

5.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

1,415

100

0

0

1,415

Description: 
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Program Perkhidmatan Farmasi Tahun 2021