Pencapaian Piagam Pelanggan 2022

Kategori statistik: 

Tempoh pencapaian: Januari - Mei 2022

 

A. Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

 % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Keputusan penyenaraian ubat ke dalam FUKKM dimaklumkan kepada pemohon dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Panel Formulari Ubat KKM dijalankan.

 

* mesyuarat dijalankan 3 kali setahun.

* Mesyuarat Panel Formulari Ubat KKM Bil. 1/2022 akan diadakan pada 31 Mac 2022.

17

100%

0

0

17

 

B. Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran kebenaran Import/ Eksport Dadah Berbahaya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

139

100

0

0

139

2.

100% Pengeluaran Lesen Import/ Eksport Bahan Psikotropik dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

163

100

0

0

163

3.

100% Kelulusan e-Permit (Eksport) Bahan Terkawal dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

418

100

0

0

418

4.

100% Kelulusan e-Permit (Import) Bahan Terkawal dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

400

100

0

0

400

5.

90 % Keputusan Lembaga Iklan Ubat bagi permohonan sijil iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan (selain iklan laman web) diproses dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima. 

1588

98.6

23

1.4

1611

6.90%  Keputusan Lembaga Iklan Ubat bagi permohonan sijil iklan ubat dan iklan perkhidmatan kesihatan dalam laman web diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima. 9098.911.191
7. 

100% Aduan berkaitan kesalahan di bawah undang-undang farmasi yang diterima diberi maklum balas tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja

222

100

0

0

222

8.

90% Sampel aduan selesai dianalisa oleh makmal forensik BPF dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan sampel.

30

93.8

2

6.2

32

9.75% Laporan analisa peranti digital disiapkan dalam tempoh 120 hari dari tarikh penerimaan peranti.4483.0917.053
 

C. Lembaga Farmasi Malaysia

Bil.

Janji

Menepati Tempoh Masa / Standard

Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard

Jumlah Perkhidmatan

Jumlah menepati standard

  % menepati standard

Jumlah tidak menepati standard

%  tidak menepati standard

1.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan.

878

100

0

0

878

2.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan.

115

100

0

0

115

3.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Ahli Farmasi dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan.

10489

100

0

0

10489

4.

100% Pengeluaran Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi Provisional dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan.

202

100

0

0

202

5.

100% Pengeluaran Sijil Tahunan Pertubuhan Perbadanan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap dan menurut perundangan

49

100

0

0

49

Description: 
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Program Perkhidmatan Farmasi, IPKKM bagi Tahun 2022