Direktori Kakitangan

Displaying 1 - 10 of 283
Pn. Norhaliza binti A Halim
Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Gred Utama B
Pejabat Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
Program Perkhidmatan Farmasi
norhalizamoh.gov.my
03-7841 3201
-
Pn. Rosilawati binti Ahmad
Pengarah Gred Utama B
Pejabat Pengarah Bahagian Regulatori Farmasi Negara
Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)
rosilawati.anpra.gov.my
-
Pn. Salwati binti Abd Kadir
Timbalan Pengarah Gred Utama C
Pusat Koordinasi & Perancangan Strategik Regulatori
Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)
salwanpra.gov.my
-
Dr. Azuana binti Ramli
Timbalan Pengarah Gred Utama C
Pusat Penilaian Produk & Kosmetik
Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)
azuananpra.gov.my
-
Dr. Noraida binti Mohamad Zainoor
Timbalan Pengarah Gred Utama C
Pusat Komplians & Kawalan Kualiti
Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)
drnoraidanpra.gov.my
-
Pn. Siti Aisah binti Bahari
Pengarah Gred Utama C
Pejabat Pengarah Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
siti.aisahmoh.gov.my
03-7841 3630
-
Pn. Wan Noraimi binti Wan Ibrahim
Pengarah Gred Utama C
Pejabat Pengarah Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
wannoraimimoh.gov.my
03-7841 3281
1. Merancang dan memantau aktiviti perkhidmatan farmasi klinikal dan teknikal di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM (hospital dan klinik kesihatan) serta fasiliti-fasiliti lain yang berkaitan 2. Memantau dan mengawal selia peruntukan , pengurusan perolehan dan inventori ubat-ubatan dan bukan ubat 3. Memantau dan mengawalselia urusan berkaitan membangunkan garispanduan, polisi dan peraturan yang melibatkan ubat-ubatan di dalam Formulari Ubat-Ubatan KKM (FUKKM) 4. Memantau dan mengawal selia sistem penyampaian maklumat ubat-ubatan kepada pesakit dan orang awam 5. Merancang dan memantau proses penilaian prestasi, perancangan dan pembangunan organisasi
En. Mohd Zawawi bin Abdullah
Pengarah Gred Utama C
Pejabat Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
m.zawawimoh.gov.my
03-7841 3302
1. Mengarah dan menguruskan hal-hal dasar, pentadbiran dan pengurusan bahagian Penguatkuasa 2. Bertangungjawab ke atas organisasi penguatkuasaan farmasi yang terbahagi mengikut aktiviti utama yang berikut: cawangan perisikan dan operasi, cawangan pelesenan, cawangan perundangan, cawangan kawalan iklan dan Seksyen perkembangan Penguatkuasaan Farmasi. 3. Mengarah dan mengawal selia pengurusan perundangan dan teknikal berkaitan tindakan implementasi, proaktif dan reaktif berkaitan penguatkuasaan undang-undang farmasi yang berkaitan. 4. Melaksanakan proses penilaian prestasi, perancangan dan pembangunan organisasi.
Pn. Siti Hajar binti Mahamad Dom
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Pejabat Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
Program Perkhidmatan Farmasi
hajarmdmoh.gov.my / pejabatpkpfmoh.gov.my
03-7841 3262
Pegawai Khas Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi
Pn. Mardhiyah Bt. Kamal
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
mkmardmoh.gov.my
03-7841 3353
-

Halaman-halaman