Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Peraturan-peraturannya

Akta Dadah Berbahaya 1952 khusus mengawalselia import, eksport, pengilangan, penjualan dan penggunaan opium, dadah berbahya dan bahan-bahan berkaitan.

Kategori dokumen: 
Akta
Fail-fail muat turun: