Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956 dan Peraturan-peraturannya

Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956 adalah suatu akta yang menghalang pengiklanan yang berkaitan dengan hal-hal perubatan dan mengawalselia penjualan bahan-bahan yang disyorkan sebagai ubat.

Kategori dokumen: 
Akta
Fail-fail muat turun: