Borang Cadangan Pengemaskinian Maklumat Formulari Ubat Kementerian Kesihatan Malaysia (FUKKM)

Sebarang cadangan pengemaskinian maklumat ubat dalam Formulari Ubat KKM (FUKKM) boleh dikemukakan dengan melengkapkan Borang Cadangan Pengemaskinian Maklumat FUKKM yang boleh dimuat turun di laman ini dan dimuatnaik pada http://tinyurl.com/cadangfukkm;  

Semua cadangan pengemaskinian yang diterima akan diteliti oleh Sekretariat FUKKM dan akan dibentangkan kepada Panel FUKKM untuk kelulusan (sekiranya perlu).

 

 

Kategori dokumen: 
Borang-borang
Fail-fail muat turun: