Borang Cadangan Pengemaskinian Maklumat Formulari Ubat Kementerian Kesihatan Malaysia (FUKKM)

Sebarang cadangan untuk mengemaskini maklumat ubat tersenaraikan dalam MOHMF boleh dikemukakan dengan mengisi Borang Cadangan Pengemaskinian Maklumat Formulari Ubat Kementerian Kesihatan Malaysia (FUKKM). Borang yang lengkap hendaklah dihantar melalui emel ke cpfor@moh.gov.my.

 

Segala pindaan yang dicadangkan akan disaring oleh Sekretariat FUKKM dan pihak Sekretariat FUKKM akan menghubungi pemohon sekiranya memerlukan maklumat lebih lanjut.

 

 

Kategori dokumen: 
Borang-borang
Fail-fail muat turun: