Borang Penilaian Ahli Farmasi Provisional / Preseptor

Bagi tujuan mendaftar sebagai Ahli Farmasi Berpendaftaran Penuh (FRP), PRP perlu  memperolehi markah sekurang-kurangnya 60% untuk semua modul latihan buku log DAN purata markah keseluruhan sekurang-kurangnya 60% bagi personal assessment.

Borang Penilaian Ahli Farmasi Provisional (PRP)

Principal Preceptor perlu mengisi borang-borang yang berikut:

  1. PRP Personal Assessment
  2. Summary of Performance for each Clinical Section and Personal Assessment
  3. Appraisal (by Principal Preceptor)

 

Master Preceptor perlu mengisi borang yang berikut:

  1. Appraisal (by Master Preceptor)

 

Borang Penilaian Preseptor (Appraisal by PRP of Preceptor)

Borang Appraisal by Provisionally Registered Pharmacist [PRP] to Preceptor , boleh diisi oleh PRP, namun bukan merupakan satu keperluan untuk tujuan pendaftaran penuh. Borang ini adalah saluran bagi PRP menilai preseptor yang telah melatih mereka.

Borang yang telah lengkap diisi perlu dihantar kepada:

Setiausaha
Lembaga Farmasi Malaysia,
Lot 36, Jalan Universiti,
46200 Petaling Jaya,
Selangor.

atau emelkan kepada:

latihan.prp@moh.gov.my

Kategori dokumen: 
Borang-borang