Borang Permohonan Dossier bagi Penyenaraian Ubat-ubatan ke dalam Formulari Ubat Kementerian Kesihatan Malaysia (FUKKM)

Borang-borang ini digunakan bagi tujuan penyenaraian ubat-ubatan ke dalam Formulari Ubat KKM (FUKKM) berdasarkan Guidelines for Submission of Dossier for Listing into the MOH Medicines Formulary 3rd Edition 2024 yang mula berkuatkuasa pada Februari 2024

Berikut merupakan borang-borang yang digunapakai berdasarkan garis panduan tersebut:

 1. Appendix 1A: Format Surat Niat (Letter of Intent) dan kriteria penyenaraian (Dossier D1 & D2).
 2. Appendix 1B: Format Surat Niat (Letter of Intent) (Dossier D3).
 3. Appendix 2: Pre-Submission Meeting Request Form
 4. Appendix 3A: Borang Senarai Semak Dossier D1
 5. Appendix 3B: Borang Dossier D1 (Permohonan Penyenaraian Ubat/ Indikasi Baharu ke dalam FUKKM)
 6. Appendix 4A: Borang Senarai Semak Dossier D2
 7. Appendix 4B: Borang Dossier D2 (Permohonan Tambahan Bentuk Dosej/Kekuatan bagi Ubat yang Tersenarai dalam FUKKM)
 8. Appendix 5A: Borang Senarai Semak Dossier D3
 9. Appendix 5B: Borang Dossier D3 (Permohonan Pindaan Kategori Preskriber bagi Ubat yang Tersenarai dalam FUKKM)
 10. Appendix 6: Borang Medicine Price Declaration
 11. Appendix 7: Jadual perbandingan kos
 12. Appendix 8A: Applicant Statement of Declaration (Dossiers D1 & D2)
 13. Appendix 8B: Applicant Statement of Declaration (Dossier D3)
 14. Appendix 9: Format evidence table for effectiveness and safety.
 15. Appendix 10: Format evidence table for reporting economic evaluation.
 16. Appendix 11A: Borang Dossier D4 (Permohonan Mengeluarkan Ubat atau Indikasi daripada FUKKM)
 17. Appendix 11B: Applicant Statement of Declaration (Dossier D4)

 

Kategori dokumen: 
Borang-borang