Borang Permohonan Kad Penguatkuasa Farmasi / Kad Kuasa Memeriksa Kad Pengenalan (JPN 1/12)

Borang in terpakai untuk Pegawai Farmasi Penguatkuasaan/Pegawai Farmasi dilantik, yang berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia mendapatkan Kad Penguatkuasa Farmasi/Kad Kuasa Memeriksa Kad Pengenalan (JPN 1/12). Kad-kad kuasa ini diperlukan bagi membolehkan tugas-tugas dan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan dijalankan. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada Bahagian Penguatkuasaan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kategori dokumen: 
Borang-borang