Borang Permohonan Kebenaran Eksport Persediaan Mengandungi Dextromethorphan

Borang permohonan untuk pemegang Lesen A (Borong atau Borong dan Runcit) yang layak untuk mengeksport persediaan yang mengandungi Dextromethorphan yang berbentuk pepejal sahaja (Contoh: Tablet/ Kapsul/ dll).

Borang yang telah lengkap (termasuk lampiran yang diperlukan seperti yang tersenarai di dalam Borang Permohonan) hendaklah dihantar ke:

Bahagian Penguatkuasa Farmasi,

Kementerian Kesihatan Malaysia,

Lot 36, Jalan Universiti,

46350 Petaling Jaya Selangor.

Kategori dokumen: 
Borang-borang