Borang Permohonan Kebenaran Import 'Test Kit' Yang Mengandungi Dadah Berbahaya/Bahan Psikotropik

Borang permohonan untuk pemegang Lesen A (Borong atau Borong dan Runcit) mengimport 'test kit' yang mengandungi dadah berbahaya/bahan psikotropik.

Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke Bahagian Penguatkuasa Farmasi, KKM.

Kategori dokumen: 
Borang-borang