Borang Permohonan Permit Membeli Dan Menggunakan Bahan Psikotropik Untuk Kegunaan Pengurusan Hidupan Liar

Borang permohonan yang dilampirkan adalah terpakai untuk permohonan membeli dan menggunakan Bahan Psikotropik selain daripada Methadone dan Buprenorphine untuk kegunaan pengurusan hidupan liar.

Borang ini harus dikemukakan kepada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi negeri yang berkenaan.

Kategori dokumen: 
Borang-borang