GARIS PANDUAN DILUTION GUIDE FOR FLUID RESTRICTED CRITICALLY ILL ADULTS

Pesakit kritikal yang mengalami penyakit yang serius dan mengancam nyawa memerlukan pemantauan yang rapi oleh petugas kesihatan yang mempunyai kepakaran dalam bidang penjagaan rapi.

Terdapat banyak faktor yang perlu dititikberatkan dalam memastikan pesakit kritikal menerima rawatan yang optimum, antaranya adalah fluid restriction. Keperluan dan pengambilan cecair bagi setiap pesakit adalah berbeza. Oleh itu, pemantauan rapi oleh petugas kesihatan adalah amat penting untuk mengelakkan komplikasi.

Antara cabaran pegawai farmasi adalah memastikan volum pencairan ubat injeksi yang sewajarnya bagi pesakit yang memerlukan fluid restriction. Tujuan garis panduan ini dibangunkan adalah untuk memberikan panduan kepada pegawai farmasi dalam penjagaan pesakit kritikal yang memerlukan fluid restriction di mana saranan volum pencairan ubat mungkin berbeza daripada keperluan pesakit lain.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan