Journal of Pharmacy Quality Improvement Initiatives (PharmQIIs)

Journal of Pharmacy Quality Improvement Initiatives (PharmQIIs) adalah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Program Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Jurnal ini merupakan salah satu daripada inisiatif kami untuk berkongsi amalan praktis terbaik (best practice) dan pengalaman anggota farmasi semasa mengendalikan projek Inisiatif Penambahbaikan Kualiti (QIIs). Dengan demikian, jurnal ini dapat menggalakkan dan mendorong lebih ramai anggota profesional farmasi untuk mengambil bahagian dalam menjalankan inisiatif penambahbaikan berasaskan kualiti bagi menyumbang dan menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih baik.

Berikut merupakan senarai artikel dalam Journal of Pharmacy Quality Improvement Initiatives Jilid 2, Bilangan 1 2023:

  1. Increasing The Percentage of Elderly Patients Taking Hypertension (HPT) and Diabetes Mellitus (DM) Medications Correctly in Klinik Kesihatan Malim Nawar (KKMN) and Klinik Bergerak (KB) Pejabat Kesihatan Daerah Kampar
  2. Reducing Percentage of After Office Hours Discharge Prescriptions at Emergency Pharmacy Hospital Kuala Lumpur
  3. Reducing The Percentage of Transcription Errors in Pharmacy Information System (PhIS) at Pharmacy Departments Under Kampar District Health Office
  4. Intelligent Capper (i-Cap)
  5. The Use of Whatsapp and REVAmP to Increase Prescription Supply via Value-Added Service (VAS) – Appointment System
  6. Portal E-Learning Jabatan Farmasi Hospital Sibu
  7. DAC-ID (Drugs and Cosmetics Importers Database)

***

Buat masa sekarang, jurnal PharmQIIs menerima Laporan Peningkatan Kualiti (QIR) bagi Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), projek inovasi, Quality Assurance (QA) dan pendekatan Lean.

Bagi pihak yang berminat untuk menerbitkan Laporan Penambahbaikan Kualiti (QIR) atau berminat untuk menjadi peer reviewer bagi Jurnal PharmQIIs, sila layari pautan berikut

https://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/entri/garis-panduan-journal-pharmacy-quality-improvement-initiatives-pharmqiis.html

atau

kemukakan soalan anda kepada Ketua Editor melalui e-mel pikf_dpsf@moh.gov.my .

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan