Journal of Pharmacy Quality Improvement Initiatives (PharmQIIs)

Journal of Pharmacy Quality Improvement Initiatives (PharmQIIs) adalah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Program Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Jurnal ini merupakan salah satu daripada inisiatif kami untuk berkongsi amalan praktis terbaik (best practice) dan pengalaman anggota farmasi semasa mengendalikan projek Inisiatif Penambahbaikan Kualiti (QIIs). Dengan demikian, jurnal ini dapat menggalakkan dan mendorong lebih ramai anggota profesional farmasi untuk mengambil bahagian dalam menjalankan inisiatif penambahbaikan berasaskan kualiti bagi menyumbang dan menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih baik.

Malalui kolaborasi dengan Konvensyen Inovasi & Kreativiti Farmasi 2023 (KIKF2023), Journal of Pharmacy Quality Improvement Initiatives Volume 2, Issue 1 (Supplementary) 2023 diterbitkan dan mengandungi 45 abstrak bagi projek akhir yang telah dipilih oleh Jawatankuasa Penganjur KIKF2023 dan Panel Pengadil KIKF2023.

***

Buat masa sekarang, jurnal PharmQIIs menerima Laporan Peningkatan Kualiti (QIR) bagi Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK), projek inovasi, Quality Assurance (QA) dan pendekatan Lean.

Bagi pihak yang berminat untuk menerbitkan Laporan Penambahbaikan Kualiti (QIR) atau berminat untuk menjadi peer reviewer bagi Jurnal PharmQIIs, sila layari pautan berikut: 

https://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/entri/garis-panduan-journal-pharmacy-quality-improvement-initiatives-pharmqiis.html

atau

kemukakan soalan anda kepada Ketua Editor melalui e-mel pikf_dpsf@moh.gov.my .

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: