Keutamaan Penyelidikan Farmasi di Malaysia (Edisi Kedua)

Keutamaan Penyelidikan Farmasi di Malaysia (Pharmacy Research Priorities in Malaysia-PRPM) diterbitkan untuk memberi panduan kepada aktiviti penyelidikan farmasi ke arah penjanaan bukti yang relevan dengan keutamaan kesihatan negara. Penetapan bidang-bidang keutamaan bagi penyelidikan farmasi adalah amat penting untuk penyelarasan aktiviti penyelidikan, merapatkan jurang pengetahuan, memaksimumkan penggunaan sumber dan menyokong pembangunan polisi kesihatan yang baru. Dokumen PRPM Edisi Pertama telah diterbitkan pada tahun 2018. Bagi memastikan bahawa PRPM sentiasa relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan sektor penjagaan kesihatan, keutamaan penyelidikan tersebut telah dinilai semula. Sebanyak lapan domain keutamaan penyelidikan telah dikenal pasti dalam dokumen PRPM Edisi Kedua, iaitu:

  1. Medicine Development
  2. Access to Medicines
  3. Impact of Pharmacotherapy Optimisation
  4. Impact of pharmacy Services
  5. Medicine Consumerism
  6. Digital-in-health
  7. Governance
  8. Capacity and Capability Building 

Domain-domain keutamaan penyelidikan tersebut adalah relevan kepada semua institusi yang menjalankan penyelidikan farmasi di Malaysia. Sehubungan itu, penyelidik-penyelidik dan organisasi kesihatan adalah digalakkan untuk mempertimbangkan keutamaan penyelidikan tersebut semasa merancang aktiviti-aktiviti penyelidikan.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan