Laporan Penyelidikan Farmasi

Laporan Penyelidikan Farmasi (Pharmacy Research Reports) ialah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Program Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Ia mengandungi artikel-artikel penyelidikan farmasi yang telah dijalankan di fasiliti-fasiliti KKM oleh pegawai-pegawai farmasi bersama pegawai-pegawai kesihatan yang lain. Penerbitan laporan ini merupakan salah satu usaha untuk mempertingkatkan perkongsian hasil penyelidikan dan pengetahuan. Penyebaran hasil-hasil penyelidikan adalah penting supaya bukti-bukti saintifik penyelidikan dapat diguna pakai dalam membuat keputusan serta menambah baik amalan harian perkhidmatan farmasi. Perkongsian ini juga diharap dapat menggalakkan lebih ramai pegawai farmasi melibatkan diri di dalam bidang penyelidikan.

Artikel-artikel dalam Pharmacy Research Reports Volume 7 Issue 1 May 2024:

  1. A Study on Knowledge of Antidotes and Antidotes Availability among Emergency and Medical Doctors in Central Region Malaysia Public Hospitals

Teh Lih Jiuan, Tan Shirlyn, Ranjini Sivaganabalan, Chan Wai Ying, Wong Kar Mun

  1. Investigating Pharmacists’ Views on Implementing Pharmacy Research Priorities in Malaysia: Insights From Focus Group Discussions

Nor Ilham Ainaa Muhsin, See Wan Ho, Noraini Nordin, Pui Lim Chan, Abdul Haniff Mohamad Yahaya

  1. Knowledge, Attitude and Practice Related to Unused Medicines Among Doctors, Pharmacists and Nurses: Developing and Validating a Tool

Thamron Keowmani, Jerry Liew Ee Siung, Tan Sze Ling

  1. Postpartum Pain Score and Analgesic Use in Hospital Kemaman

Marina Mohd Noor, Atikah Shaharudin, Nur Ainina Badzrul Shah, Khairunnisa Mohamad, Ema Shafiqah Husin, Nor Akma Saleh, Rubiatul Munira Mat Jusoh, Noraliza Mohamad, Mazlina Mukhtar

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan