Laporan Penyelidikan Farmasi

Laporan Penyelidikan Farmasi (Pharmacy Research Reports) ialah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Program Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Ia mengandungi artikel-artikel penyelidikan farmasi yang telah dijalankan di fasiliti-fasiliti KKM oleh pegawai-pegawai farmasi bersama pegawai-pegawai kesihatan yang lain. Penerbitan laporan ini merupakan salah satu usaha untuk mempertingkatkan perkongsian hasil penyelidikan dan pengetahuan. Penyebaran hasil-hasil penyelidikan adalah penting supaya bukti-bukti saintifik penyelidikan dapat diguna pakai dalam membuat keputusan serta menambah baik amalan harian perkhidmatan farmasi. Perkongsian ini juga diharap dapat menggalakkan lebih ramai pegawai farmasi melibatkan diri di dalam bidang penyelidikan.

Artikel-artikel dalam Pharmacy Research Reports Volume 6 Issue 1 May 2023:

  1. Publics’ Perceptions and Satisfactions Regarding the Role and Services Provided By Pharmacists at Outpatient Pharmacy Department (OPD) In District Hospital
    Sri Devaki Prashna A/P Krishnan, Tey Yan Teng, Lim Jia Jia, Nazariza Munjiyat @ Esa
  2. A Qualitative Exploration of Facilitators and Barriers towards Refill Prescription via Pharmacy Appointment Card System (PACS) among Outpatients in Hospital Tuanku Ampuan Najihah (HTAN)
    Nishakaran Pushpa Rajah, Nurul Salwa Saleh, Khairul Hazriq Mohd Khomsar, Nurul Liyana Muhamad Rizal, Ummul Syuhaida Mohd Nor

*  *  *

 Inginkah anda menerbitkan artikel penyelidikan atau case report dalam Laporan Penyelidikan Farmasi?

ATAU

Inginkah anda menjadi peer reviewer Laporan Penyelidikan Farmasi?

Sila layari https://research.pharmacy.gov.my untuk maklumat lanjut atau mengemukakan soalan anda kepada Editor in Chief melalui e-mel (rndfarmasi@moh.gov.my)

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan