Laporan Penyelidikan Farmasi

Laporan Penyelidikan Farmasi (Pharmacy Research Reports) ialah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Program Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Ia mengandungi artikel-artikel penyelidikan farmasi yang telah dijalankan di fasiliti-fasiliti KKM oleh pegawai-pegawai farmasi bersama pegawai-pegawai kesihatan yang lain. Penerbitan laporan ini merupakan salah satu usaha untuk mempertingkatkan perkongsian hasil penyelidikan dan pengetahuan. Penyebaran hasil-hasil penyelidikan adalah penting supaya bukti-bukti saintifik penyelidikan dapat diguna pakai dalam membuat keputusan serta menambah baik amalan harian perkhidmatan farmasi. Perkongsian ini juga diharap dapat menggalakkan lebih ramai pegawai farmasi melibatkan diri di dalam bidang penyelidikan.

Artikel-artikel dalam Pharmacy Research Reports Volume 6 Issue 2 November 2023:

 1. Impact of Pharmacist Intervention Using MEDS-UOD on Medication Adherence among Schizophrenia Patients
  Siti Fatimah Samat, Khai Sin Choong, Umi Solehah Sa’ad, Nurlaila Baharudin
   
 2. Liver Injury in Treatment of COVID-19 Patients: Lopinavir/Ritonavir vs Atazanavir/Ritonavir
  Sia Hee Peng, Kavitha Preya Subramaniam, Teh Khai Mei
   
 3. Vancomycin Dosing Adjustment: Comparison Between Trough and AUC Method
  Chew Soo Piing, Quak Chyi Ing
   
 4. Use of Crusade Risk Score in predicting major bleeding among acute myocardial infarction patients receiving Streptokinase
  Siti Syarihan Abdullah, Nur 'Izzati Mokhtar, Matthew John Arulappu, Nur Ainnaja Azman, Ong Ming Jian, Liew Jia Yee, Ting Wei Jiun, Tan Yin Xin
   
 5. A qualitative study on barriers to smoking cessation among unsuccessful quit smoking patients at Kuala Terengganu District Health Office (PKDKT)
  Wan Noraini Wan Mahmood, Nur Sulaihah Omar, Nurul Liyana Samsuddin, Mazlina Mukhtar


Persidangan Regulatori Kebangsaan (National Regulatory Conference) merupakan acara dwitahunan yang dianjurkan bersama oleh Bahagian Regulatori Farmasi Kebangsaan (NPRA) dan Persatuan Farmasi Malaysia (MPS) pada bulan Ogos 2023. Persidangan ini menyediakan platform untuk pakar tempatan dan antarabangsa dari pihak berkuasa regulatori dan industri untuk berkongsi penemuan penyelidikan, kemas kini terkini, dan membincangkan isu-isu semasa dalam bidang regulasi. Satu kompendium abstrak telah disediakan untuk mengumpulkan semua abstrak penyelidikan yang telah dibentangkan dalam persidangan ini dan diterbitkan sebagai isu tambahan Pharmacy Research Reports Volume 6 2023.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan