Panduan Kepada Industri Dalam Pengiklanan Produk Kesihatan

e-Booklet Panduan Kepada Industri Dalam Pengiklanan Produk Kesihatan ini adalah sebagai komplimentari kepada garis panduan dan akta sedia ada. Ia adalah satu rujukan ringkas yang boleh dirujuk oleh pihak industri yang terlibat dalam pemasaran dan pengiklanan produk kesihatan.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: