PANDUAN PENGISIAN PANGKALAN DATA INISIATIF PENAMBAHBAIKAN KUALITI (QIIs) FARMASI

Pelaporan inisiatif penambahbaikan kualiti atau Quality Improvement Initiatives (QIIs) farmasi yang dimulakan sejak tahun 2010 bertujuan untuk memantau pelaksanaan QIIs oleh anggota farmasi di lapangan dan data terkini menunjukkan terdapat peningkatan dalam aktiviti pelaksanaan QIIs dari tahun ke tahun.

Pelaporan projek Inisiatif Penambahbaikan Kualiti atau Quality Improvement Initiatives (QIIs) farmasi telah dilaporkan secara dalam talian (online) bermula tahun 2023. Bahagian ini sedang menambah baik pelaporan yang dilaksanakan kepada versi 2.0 pada tahun 2024. Antara penambahbaikan yang dilaksanakan adalah melibatkan format pelaporan di peringkat fasiliti dan negeri, serta keperluan repositori laporan ringkas projek QIIs yang selesai dilaksanakan.

Pelaksanaan pelaporan baharu ini adalah seiring dengan hasrat Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam (PSPSA) 2021 – 2025 bagi memacu Kerajaan Digital yang mampan ke arah membentuk masyarakat digital.

Pautan ke Pangkalan Data Inisiatif Penambahbaikan Kualiti (QIIs) Farmasi

 https://bit.ly/pelaporanQIIsFarmasi

Kategori dokumen: 
Garis Panduan