Panduan Permohonan Lesen Borong Dadah Berbahaya

Lesen ini dikeluarkan kepada pemegang Lesen A (Borong atau Borong dan Runcit) yang layak untuk menjalankan transaksi jualan dadah berbahaya secara borong. Permohonan perlu dibuat secara manual menggunakan borang yang dilampirkan

Kategori dokumen: 
Garis Panduan