Panduan Prosedur Rayuan Keputusan Lembaga Iklan Ubat

Seperti yang dinyatakan pada Peraturan 6 Peraturan-Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976;

Mana-mana pemohon yang tidak berpuas hati dengan apa-apa keputusan Lembaga Iklan Ubat boleh merayu kepada Menteri Kesihatan yang keputusannya adalah muktamad.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan