Pembangunan Profesional Berterusan (CPD)

Pewujudan Pembangunan Profesional Berterusan/Continuing Professional Development (CPD) merupakan usaha bersepadu bagi memastikan profesion kesihatan melengkapkan diri atau dilengkapkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai serta amalan profesional berteraskan pembangunan kompetensi, pembelajaran berterusan dan laluan kerjaya. Pendekatan ini amat penting kerana bidang perubatan sentiasa berkembang dengan hasil penyelidikan dan penemuan terkini yang memerlukan para profesion kesihatan sentiasa mempertingkatkan ilmu selari dengan kemajuan yang dicapai supaya dapat memberikan rawatan perubatan yang terbaik kepada masyarakat.

 

Pembelajaran Berterusan (Continuous Education [CE]) Atas Talian

Pembelajaran Berterusan (Continuous Education [CE]) Atas Talian adalah salah satu akiviti CPD di bawah kategori A7 yang dilaksanakan secara atas talian. Setelah tamat  menjalani aktiviti CE tersebut, user layak untuk mendapatkan 1 mata CPD bagi setiap topik.

Berikut adalah senarai portal CE atas talian yang boleh dilayari:

  1. Pharmacy Times ; http://www.pharmacytimes.com/continuing-education
  2. Power-Pak Communications ; http://www.powerpak.com/
  3. Medscape; https://www.medscape.org/pharmacists
  4. Pharmacist.com; http://www.pharmacist.com/
  5. US Pharmacists; https://www.uspharmacist.com/ce
  6. FreeCE.com; http://www.freece.com/freece/Continuing_Education_Online_Pharmacy.asp
  7. PRIME Education; https://primeinc.org/cme/acpe
  8. MIMS Malaysia; http://www.mims-cpd.com.my/Home.aspx
Kategori dokumen: 
Garis Panduan