Permohonan Mengimport/Mengilang Keluaran Tidak Berdaftar Bagi Tujuan Merawat Penyakit Yang Mengancam Nyawa (Untuk Institusi Swasta/Bukan Di Bawah KKM)

Perhatian: Borang ini adalah khusus untuk permohonan oleh institusi swasta atau bukan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja. Borang permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi, Lot 36, Jalan Universiti, 46350 Petaling Jaya, Selangor.
Bagi permohonan oleh institusi-institusi di bawah KKM sila klik pautan ini.
Kategori dokumen: 
Borang-borang