Pindaan Pada Akta Yang Dikuatkuasakan oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia

Pindaan terkini mengikut kronologi bagi Akta-Akta yang dikuatkuasakan :-

a)  Akta Racun 1952 dan Peraturan-Peraturannya;

b)  Akta Jualan Dadah 1952 dan Peraturan-Peraturannya;

c)   Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 dan Peraturan-Peraturannya;

d)   Akta Ubat (Iklan & Penjualan) 1956.

Kategori dokumen: 
Akta