Polisi Penggunaan Formulasi Standard Sediaan Ekstemporaneous / Galenikal / Steril dan Tatacara Permohonan Kemasukan / Kemaskini Formulasi dalam Senarai Induk Ubat-Ubatan PhIS

Polisi Penggunaan Formulasi Standard Sediaan Ekstemporaneous / Galenikal / Steril dan Tatacara Permohonan Kemasukan / Kemaskini Formulasi dalam Senarai Induk Ubat-Ubatan PhIS ini diwujudkan bagi memastikan setiap permohonan yang dihantar oleh pegawai farmasi yang bertugas di fasiliti KKM melalui prosedur yang sistematik.


Antara isi kandungan polisi yang perlu diberi penekanan oleh setiap fasiliti adalah:

  1. Sentiasa mengambilkira produk komersial yang terdapat di pasaran
  2. Sekiranya tiada produk komersial di pasaran, pihak fasiliti perlu berbincang dengan pakar atau pegawai perubatan untuk menggunakan formulasi yang telah sedia tersenarai dalam formulasi standard / PhIS atau menggunakan produk terapeutik alternatif.
  3. Sediaan extemporaneous/ galenikal/ steril perlu disediakan berdasarkan kepada rujukan ’evidence-based references


Semua dokumen permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar melalui Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) kepada:


BAHAGIAN AMALAN DAN PERKEMBANGAN FARMASI, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
(Cawangan Penjagaan Farmaseutikal)
LOT 36, JALAN PROFESOR DIRAJA UNGKU AZIZ
46200, PETALING JAYA, 
SELANGOR
03-7841 3200
(u/p : Seksyen Farmasi Pesakit Dalam)

 

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail muat turun: