Position Statements on the Use of Biosimilars in the Ministry of Health, Malaysia Healthcare Facilities

Susulan peningkatan dalam penggunaan ubat-ubatan biologik termasuk ubat biosimilar di fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), satu garis panduan adalah diperlukan bagi menjamin amalan mempreskrib dan mendispen ubat secara selamat.

Position statement ini menggariskan tatacara penggunaan dan pengendalian ubat biosimilar di fasiliti-fasiliti KKM. Dokumen ini harus dibaca bersama-sama dengan Guidance Document and Guidelines for Registration of Biosimilars in Malaysia, 2008. Position statement ini merangkumi beberapa aspek penting iaitu prinsip dan isu praktikal berkaitan penggunaan ubat biosimilar termasuk keperluan pemonitoran dan aktiviti farmakovigilan secara berterusan.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan