Protocol On Antimicrobial Stewardship (AMS) Programme In Healthcare Facilities, Second Edition 2022

Ini adalah edisi kedua Protocol on Antimicrobial Stewardship (AMS) Programme yang dibangunkan oleh Jawatankuasa Kawalan Infeksi dan Antibiotik Kebangsaan dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Perubatan, Program Perkhidmatan Farmasi dan Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Dengan harapan untuk mewujudkan dan mengekalkan mekanisme penyelarasan nasional untuk program AMS, protokol ini membantu untuk membimbing dan mengukuhkan pembentukan program AMS yang tersusun dan berjaya di semua kemudahan penjagaan kesihatan.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
PDF icon protocol-ams-2022.pdf20.97 MB