Buku Log Latihan Ahli Farmasi Provisional (PRP)

Berikut adalah buku log latihan PRP:

Sektor LatihanBuku  Log Latihan PRP
KerajaanHospital Kerajaan
 Klinik Kesihatan
LiberalisasiFarmasi Komuniti
 R&D Akademia
 Industri Farmaseutikal Mengilang
 Industri Farmaseutikal Tidak mengilang
 Hospital Swasta