Dasar Kerahsiaan

Dasar Privasi ini mengawal cara di mana Bahagian Perkhidmatan Farmasi mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang dikumpul daripada pengguna (setiap satu, "Pengguna") laman web www.pharmacy.gov.my ("Laman"). Dasar privasi ini terpakai untuk Laman dan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi melalui Laman ini.

Maklumat pengenalan peribadi

Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan peribadi dari Pengguna dalam pelbagai cara, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apabila Pengguna layari laman web kami, mendaftar di laman web, memberi maklum balas terhadap kaji selidik, mengisi borang, dan berinteraksi dengan lain-lain aktiviti, perkhidmatan, ciri-ciri atau sumber-sumber yang kami sediakan di Laman kami. Pengguna boleh diminta memberikan nama, alamat e-mel, alamat, nombor telefon dan maklumat lain sebagai mana yang sesuai. Walau bagaimanapun, Pengguna juga boleh lawati Laman kami tanpa memberikan sebarang maklumat pengenalan peribadi. Kami akan mengumpul maklumat pengenalan peribadi dari Pengguna hanya jika maklumat tersebut dikemukakan secara sukarela kepada kami. Pengguna berhak untuk tidak membekalkan maklumat pengenalan peribadi kecuali jika ia boleh menghalang pengguna daripada terlibat dalam aktiviti Laman berkaitan tertentu.

Maklumat bukan pengenalan peribadi

Kami mungkin mengumpul maklumat bukan pengenalan peribadi tentang Pengguna apabila mereka berinteraksi dengan Laman kami. Maklumat bukan pengenalan peribadi mungkin termasuk nama pelayar, jenis komputer dan maklumat teknikal berkenaan sambungan Pengguna ke Tapak kami, seperti sistem operasi dan pembekal perkhidmatan Internet yang digunakan serta maklumat lain yang seumpama dengannya.

Cookie pelayar web

Laman kami mungkin menggunakan "cookies" untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Pelayar web pengguna meletakkan cookie pada cakera keras bagi tujuan penyimpanan rekod dan kadangkala untuk menjejak maklumat tentang mereka. Pengguna boleh memilih untuk menetapkan pelayar web untuk menolak cookies, atau memberi isyarat apabila cookie dihantar. Jika berbuat demikian sila ambil perhatian bahawa beberapa bahagian Laman ini mungkin tidak berfungsi dengan betul.

Bagaimana kami menggunakan maklumat yang dikumpul

Bahagian Perkhidmatan Farmasi mungkin mengumpul dan menggunakan Pengguna maklumat peribadi bagi maksud yang berikut:

 • Untuk meningkatkan mutu perkhidmatan pelanggan
  Maklumat yang anda berikan membantu kami bertindak balas terhadap maklum balas anda dan memberikan sokongan secara lebih cekap.
 • Untuk menyesuaikan pengalaman pengguna
  Kami mungkin menggunakan maklumat untuk memahami bagaimana Pengguna secara keseluruhannya menggunakan perkhidmatan dan sumber yang disediakan di Laman kami.
 • Untuk mempertingkatkan kualiti Laman kami
  Kami boleh menggunakan maklum balas yang anda berikan untuk memperbaiki perkhidmatan kami.
 • Untuk menghantar e-mel berkala
  Kami mungkin menggunakan alamat e-mel untuk menghantar maklumat dan kemas kini yang berkaitan dengan permintaan pengguna. Ia juga boleh digunakan memberi maklum balas kepada pertanyaan, soalan-soalan dan/atau permintaan lain.

Bagaimana kami melindungi maklumat anda

Kami mengamalkan amalan pengumpulan data, penyimpanan, pemprosesan dan langkah-langkah keselamatan yang sesuai sebagai perlindungan daripada akses yang tidak dibenarkan, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan maklumat peribadi, nama pengguna, kata laluan, maklumat transaksi dan data yang disimpan di Laman kami.

Perkongsian maklumat peribadi anda

Kami tidak menjual, memperperdagangkan, atau menyewakam maklumat pengenalan peribadi kepada pihak lain. Walau bagaimanapun, kami mungkin berkongsi maklumat demografi tidak dikaitkan dengan mana-mana maklumat pengenalan peribadi pelawat dan pengguna dengan yang dipercayai tujuan yang digariskan di atas.

Laman web pihak ketiga

Pengguna mungkin mendapati sebahagian iklan atau kandungan lain di Laman kami yang mengandungi pautan ke laman web dan perkhidmatan  pihak ketiga. Kami tidak mengawal kandungan atau pautan yang muncul di laman-laman ini dan tidak bertanggungjawab untuk amalan yang digunakan oleh laman web yang dipautkan ke atau dari Laman kami. Di samping itu, laman-laman atau perkhidmatan termasuk kandungan dan pautan mereka mungkin sentiasa berubah. Laman-laman dan perkhidmatan tersebut mungkin mempunyai dasar privasi dan dasar-dasar perkhidmatan pelanggan tersendiri. Pelayaran dan interaksi di laman-laman web lain, termasuk laman web yang mempunyai pautan ke Laman kami, adalah tertakluk kepada dasar dan terma laman web tersebut.

Perubahan kepada dasar privasi ini

Bahagian Perkhidmatan Farmasi mempunyai budi bicara untuk mengemaskinikan dasar privasi ini pada bila-bila masa. Apabila kami berbuat demikian, kami akan menyiarkan pemberitahuan pada halaman utama Laman kami. Kami menggalakkan para Pengguna untuk kerap memeriksa laman ini untuk dimaklumkan tentang apa-apa perubahan terhadap cara bagaimana kami membantu untuk melindungi maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji semula dasar privasi ini secara berkala serta sedar akan setiap pengubahsuaian.

Penerimaan anda terhadap syarat-syarat ini

Dengan menggunakan Laman ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap dasar ini dan syarat-syarat perkhidmatan. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar ini, sila jangan gunakan Laman kami. penggunaan berterusan anda bagi Laman ini ekoran pengumuman perubahan kepada dasar ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.