Dasar Kualiti

Program Perkhidmatan Farmasi IPKKM telah menggubal dasar kualiti yang bersesuaian dengan matlamat organisasi.

Dasar kualiti Program Perkhidmatan Farmasi IPKKM adalah dinamik. Ia akan dikemaskini dari masa ke semasa untuk memastikan kesesuaiannya. Dasar ini akan dijelaskan kepada semua anggota  Program Perkhidmatan Farmasi IPKKM supaya mereka memahaminya dan dapat memberi perkhidmatan ke arah memenuhi kehendak dasar tersebut.

Dasar kualiti telah diwujudkan dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:

  • Kesesuaiannya dengan fungsi Program Perkhidmatan Farmasi IPKKM
  • Iltizam untuk mematuhi keperluan-keperluannya
  • Keupayaan menambahbaik secara berterusan
  • Sebagai asas untuk mewujudkan dan menyemak objektif-objektif kualiti

 

Kenyataan Dasar Kualiti

 

Program Perkhidmatan Farmasi IPKKM komited memberi perkhidmatan farmasi yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan dan pihak berkepentingan menerusi usaha penambahbaikan berterusan berlandaskan Sistem Pengurusan Kualiti dan keperluan undang-undang yang berkaitan demi meningkatkan kesihatan rakyat.