Dasar Ubat Nasional (DUNas) Penggal Kedua

DUNas Penggal Kedua diterbitkan sebagai edisi semakan DUNas Penggal Pertama. Usahasama melalui bengkel dan mesyuarat yang melibatkan semua pihak berkepentingan telah menghasilkan dokumen dasar penggal baru ini.

Komponen teras dan sokongan dalam dasar penggal pertama telah diatur semula dan hasil daripada semakan tersebut adalah lima komponen utama DUNas Penggal Kedua seperti berikut:

  1. Tadbir Urus Dalam Ubat-ubatan
  2. Kualiti, Keselamatan dan Keberkesanan Ubat-ubatan
  3. Keperolehan Ubat-ubatan
  4. Penggunaan Ubat-ubatan Secara Berkualiti
  5. Perkongsian dan Kerjasama untuk Industri Penjagaan Kesihatan

Strategi dan aktiviti yang dirancang dan dibangunkan untuk pelaksanaan DUNas Penggal Kedua mengikut sasaran yang ditentukan boleh didapati dari terbitan ‘Pelan Tindakan Induk DUNas Penggal Kedua’.

Fail-fail muat turun: