Dasar Ubat Nasional (DUNas) Penggal Keempat

DUNas Penggal Keempat (2022-2026) diterbitkan sebagai semakan terhadap DUNas Penggal Ketiga dan diperkukuh selari dengan perubahan masa serta keperluan kesihatan rakyat. Komponen dari dasar penggal ketiga dikekalkan dalam penggal keempat. Lima (5) komponen tersebut dalam DUNas Penggal Keempat adalah seperti berikut:

  1. Tadbir Urus Ubat-ubatan
  2. Kualiti, Keselamatan dan Keberkesanan Ubat-ubatan
  3. Akses kepada Ubat-ubatan
  4. Penggunaan Ubat Secara Berkualiti
  5. Kerjasama dan Kolaborasi bagi Industri Kesihatan

DUNas Penggal Ketiga mulai disemak pada tahun 2022. Dokumen semakan telah dihasilkan dan dipersetujui oleh Jawatankuasa Pemandu DUNas pada April 2023. Dokumen tersebut diterbitkan sebagai ‘Dasar Ubat Nasional Penggal Keempat’ yang mengandungi kenyataan dasar, isu dan cabaran serta Pelan Tindakan Induk yang terdiri daripada strategi dan inisiatif yang dirancangkan.

Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
PDF icon dunas-penggal-keempat.pdf10.91 MB