Dasar Ubat Nasional (DUNas) Penggal Ketiga

DUNas Penggal Ketiga diterbitkan sebagai edisi semakan DUNas Penggal Kedua. Usahasama melalui bengkel dan mesyuarat yang melibatkan semua pihak berkepentingan telah menghasilkan dokumen dasar penggal baru ini. Komponen dari dasar penggal kedua dikekalkan dalam penggal ketiga. Lima (5) komponen tersebut dalam DUNas Penggal Ketiga adalah seperti berikut:

  1. Tadbir Urus Dalam Ubat-ubatan
  2. Kualiti, Keselamatan dan Keberkesanan Ubat-ubatan
  3. Keperolehan Ubat-ubatan
  4. Penggunaan Ubat-ubatan Secara Berkualiti
  5. Perkongsian dan Kerjasama untuk Industri Penjagaan Kesihatan

DUNas Penggal Kedua telah disemak pada November 2016. Dokumen semakan telah dihasilkan dan diterbitkan sebagai ‘Dasar Ubat Nasional Penggal Ketiga’. Pelan Tindakan Induk yang terdiri daripada strategi dan aktiviti yang dirancang dan dibangunkan untuk pelaksanaan DUNas Penggal Ketiga mengikut sasaran yang ditentukan juga diterbitkan dalam buku tersebut.

Fail-fail muat turun: 
LampiranSaiz
PDF icon dunas-penggal-ketiga.pdf7.86 MB