Dasar Ubat Nasional (DUNas)

PENGENALAN

DUNas merupakan satu dokumen rasmi kerajaan Malaysia yang diluluskan oleh Jemaah Menteri Malaysia pada tahun 2006. Dasar ini mendefinisikan serta mengutamakan matlamat jangka panjang dan sederhana yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk sektor farmaseutikal di Malaysia. Dasar ini mengenal pasti strategi-strategi utama berdasarkan matlamat tersebut dan memastikan pelaksanaan aktiviti-aktiviti farmaseutikal mengikut sasaran yang ditetapkan.

Objektif DUNas adalah untuk menggalakkan akses ubat-ubatan yang saksama dan penggunaan secara rasional ubat yang berkualiti, selamat, berkesan dan mampu milik ke arah meningkatkan tahap kesihatan rakyat.

Pembangunan dan pelaksanaan DUNas melibatkan sektor awam dan swasta yang berkepentingan dalam bidang farmaseutikal. Dasar ini merupakan kerangka kerja telus yang disokong oleh aspirasi dan komitmen Kerajaan dan semua pemegang taruh dengan matlamat yang sama ke arah memperkukuhkan sektor farmaseutikal negara.