Farmasi Nuklear

Memberikan khidmat dalam penyediaan sediaan radiofarmaseutikal bagi fasiliti-fasiliti yang memerlukan.

Senarai fasiliti yang menawarkan perkhidmatan:
 
  • Hospital Kuala Lumpur
  • Hospital Pulau Pinang
  • Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru
  • Hospital Umum Sarawak
  • Hospital Wanita & Kanak-Kanak Sabah
  • Institut Kanser Negara