Harga Ubat

Perkhidmatan yang diberikan merangkumi diseminasi informasi berkaitan harga ubat-ubatan terutamanya harga runcit yang dicadangkan (Recommended Retail Prices, RRP)untuk digunakan sebagai rujukan harga semasa pembelian oleh orang ramai di fasiliti swasta. Harga runcit yang dicadangkan ini diperolehi daripada pelaporan secara sukarela oleh pembekal dan pemborong secara tahunan. Paparan ini merangkumi senarai ubat terkawal dan produk OTC (over the counter) yang berdaftar di Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK)

Pegawai yang bertanggungjawab menguruskan cawangan ini

HARGA UBAT

Salbiah Binti Mohd Salleh

Timbalan Pengarah

 

3616

salbiahsalleh@moh.gov.my

 

Sila rujuk senarai terperinci pada Carian Harga Ubat