Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Kelayakan Masuk Minimum

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Kelayakan Masuk Minimum (JKTKM)

 

  • Peranan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Kelayakan Masuk Minimum (JKTKM) adalah seperti berikut:

 

  1. Menyemak sebarang cadangan pindaan syarat kelayakan masuk minimum baru yang dikemukakan dari persatuan / Institusi Pengajian Tinggi (IPT)/ agensi atau sekretariat Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) sekiranya terdapat keperluan untuk membuat semakan semula.

 

  1. Menyemak sebarang permohonan kesetaraan kelayakan yang tidak tersenarai di dalam kelayakan masuk pelajar lulusan luar negara di bawah Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) atau LFM.

 

  1. Menyemak dan mengesyorkan permohonan pemetaan kursus bagi pemindahan kredit dari institusi penerima pendidikan tinggi.

 

  • Sehubungan itu, sebarang permohonan pemindahan kredit (credit transfer) perlu dikemukakan oleh institusi penerima pendidikan tinggi kepada Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia.

 

  • Permohonan pemataan kursus bagi pemindahan kredit akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Kelayakan Masuk Minimum (JKTKM) di bawah Lembaga Farmasi Malaysia.

 

  • Keputusan pemetaan kursus bagi permohonan pemindahan kredit dari Mesyuarat JKTKM seterusnya akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Lembaga Farmasi Malaysia untuk mendapatkan keputusan akhir.

 

  • Tarikh Mesyuarat JKTKM yang dirancang bagi tahun 2024 adalah seperti berikut:

 

Tarikh Mesyuarat

Jawatankuasa Teknikal Kelayakan Masuk Minimum (JKTKM)

29 Januari 2024

Bilangan 1/2024

4 Julai 2024

Bilangan 2/2024

23 Oktober 2024

Bilangan 3/2024

* Tarikh Mesyuarat JKTKM tertakluk kepada perubahan dan keperluan semasa

  • Institusi penerima pendidikan tinggi perlu mengemukakan permohonan pemataan kursus bagi pemindahan kredit pelajar sekurang-kurangnya satu bulan sebelum tarikh Mesyuarat JKTKM.